Śledź swoje dobre samopoczucie Śledź swoje dobre samopoczucie

Śledź swoje dobre samopoczucie

Poppy Poppy

Możliwość mierzenia poziomu własnego dobrego samopoczucia zapewnia nasza funkcja Śledzenia zaprojektowana przez specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej i zatwierdzona przez ekspertów ds. danych statystycznych.

 

Korzystanie z funkcji Śledzenia pozwala uchwycić najważniejsze obszary dobrego samopoczucia i pomóc zidentyfikować te, które najbardziej wymagają naszej uwagi. Monitorowanie nastroju pomaga mierzyć postępy, wykrywać trendy i dokonywać świadomych wyborów dotyczących tego, jak poprawić swoje dobre samopoczucie umysłowe.

⚠️ Uwaga ⚠️
Uzupełnianie Dziennika dobrego samopoczucia możliwe jest tylko raz na dwa tygodnie.

Pierwsze kroki 👶

Aby uzyskać dostęp do sekcji Dobre samopoczucie, należy użyć przycisku Śledź znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu. W przypadku korzystania z wersji na komputery stacjonarne, można go znaleźć pośrodku górnego obszaru okna.

Po kliknięciu opcji Śledź, należy poszukać w sekcji Dobre samopoczucie przycisku Rozpocznij.

track pol 1.png

Zostanie Pan poproszony o wypełnienie kwestionariusza pytań, mającego na celu pomiar podstawowych obszarów Pańskiego dobrego samopoczucia, takich jak Zdrowie, Szczęście, Więzi i Spełnienie.

Wyniki 🧪

Nasz system diagnostyki, opracowany przez psychologów klinicznych, mierzy siedem podstawowych obszarów dobrego samopoczucia – celem jest zapewnienie każdemu pomocy w zidentyfikowaniu tych, które wymagają największej uwagi.

Uzyskane wyniki są porównywane ze średnimi populacji, zasilanymi danymi z badań naukowych przeprowadzonych we współpracy z University of Cambridge.

track pol 2.png

Wygenerowana na tej podstawie ocena dobrego samopoczucia będzie się składać z 7 wyników zorganizowanych w niskich, średnich i wysokich przedziałach. Oceny te są podzielone na siedem sekcji, z których każda reprezentuje inny podstawowy obszar dobrego samopoczucia.

track pol 3.png

Zachęcamy do wykorzystania tych wyników do odzwierciedlania swojego dobrego samopoczucia umysłowego i lepszego uzyskiwania w ten sposób informacji na temat wszelkich zmian, jakie chce się wprowadzić w celu uzyskania poprawy.

Rekomendacje 👉

Aby pomóc w podjęciu decyzji na temat tego, na czym należy się skupić, Dziennik dobrego samopoczucia podaje spersonalizowane rekomendacje dla wszystkich podstawowych obszarów dobrego samopoczucia.

W celu uzyskania dostępu do swoich rekomendacji, należy po prostu kliknąć sekcję, którą chce Pan przeczytać.

Śledzenie wyników 👀

Pod wynikami pogrupowanymi według sekcji znajduje się wykres pokazujący trend ogólnego wyniku mierzonego w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w porównaniu ze średnią dla populacji.

Wykres ten będzie widoczny tylko jeśli uzupełnił Pan co najmniej 2 Dzienniki dobrego samopoczucia w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

track pol 4.png

W razie pojawienia się jakichkolwiek uwag dotyczących tej kwestii, informacje na temat możliwości skontaktowania się z nami dostępne są tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 10

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu są zablokowane.